” افتخاری دیگر در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان “

اولین مقاله چاپ شده حاصل از فعالیت های پژوهشی در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در خصوص اسکن های قلب در سایت مقاله های بین المللی انتشار یافت. به [...]

اولین مقاله چاپ شده حاصل از فعالیت های پژوهشی در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در خصوص اسکن های قلب در سایت مقاله های بین المللی انتشار یافت.
به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان ؛ در سال ۹۸ محققان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پژوهشی با موضوع بررسی و مقایسه “بخش بندی تصویربرداری قلب Gated SPECT به ۱۶ و ۸ قسمت” پرداخت و اهمیت آن را در تشخیص دقیق تر بیماری های قلبی مراجعه کننده به مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان در بازه یک ساله مورد بررسی قرار داد.

نتایج این تحقیق ارزشمند که حاصل تلاش مهدی مزینانی (دانشجو)، دکتر محمدعلی تاجیک منصوری (استاد راهنما) ، دکتر مهسا صبوری و دکتر مجید جدیدی (استاد مشاور) بود، در ژورنال زیرمجموعه Springer یعنی” The International Journal of Cardiovascular Imaging” که در پایگاه های ISI, Scopus, PubMed, Embase با Site Score بالا ایندکس شده است به عنوان مقاله اصیل (ORIGINAL PAPER) به چاپ رسیده است.
لینک سایت مقاله

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای