گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)

تبلیغات شهری ۱۰۶متر مربع نشریه فرهنگی، اجتماعی ۱۰۰۰ نسخه ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۰ عدد درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۲۴عدد

تبلیغات شهری ۱۰۶متر مربع

نشریه فرهنگی، اجتماعی ۱۰۰۰ نسخه

ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۰ عدد

درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۲۴عدد

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان