گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه چهارم سال ۱۳۹۹)

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۷۷۱ تعداد بیماران پذیرش شده ۴۶۸ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۷۷۱

تعداد بیماران پذیرش شده ۴۶۸

تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای