“حضور مدیرعامل بنیاد راه آسمان در جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه اداره کل تعاون،…

در این نشست دکتر روزبه کردونی؛ دستیار ارتباطات اجتماعی و حقوق شهروندی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آشنایی با بنیاد نیکوکاران راه آسمان گفت: بنیاد راه آسمان [...]

در این نشست دکتر روزبه کردونی؛ دستیار ارتباطات اجتماعی و حقوق شهروندی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آشنایی با بنیاد نیکوکاران راه آسمان گفت: بنیاد راه آسمان به عنوان یک الگوی موفق مردمی باید در سطح ملی معرفی شود.
وی با اعلام آمادگی پیشنهاد کرد: ” با ارسال معرفی اهداف، فرآیند ها و دستاوردهای بنیاد راه آسمان از طریق مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، می توان بنیاد راه آسمان را در سطح ملی معرفی نمود.”

مدیرعامل بنیاد راه آسمان که با دعوت مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در این جلسه حضور یافت در خصوص برنامه ها، فعالیت ها، دستاوردهای بنیاد از جمله مرکز پزشکی هسته ای و اهداف راه آسمان بویژه ساخت مرکز جامع مبارزه با سرطان توضیحاتی داد.
همچنین آمادگی بنیاد برای آموزش و اقدامات پیشگیرانه برای جامعه هدف اداره کل تعاو، کار و رفاه اجتماعی بویژه بازنشستگان محترم بمنظور پایش سلامت آنان اعلام شد که مورد استقبال حضار قرار گرفت.

اسماعیل غنیان؛ مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان یادآورشد: بنیاد راه آسمان یکی از موفق ترین سازمانهای مردم نهاد خیریه در استان می باشد و معرفی بنیاد راه آسمان، به مدیران زیر مجموعه و آشنایی کارکنان با راه آسمان از ظرفیت های بنیاد استفاده خواهیم کرد.

دکتر اکرم؛ مدیر درمان تأمین اجتماعی استان سمنان در این جلسه بیان کرد: بنیاد راه آسمان دارای ظرفیت های علمی و اجرایی عالی در حوزه آموزش، پیشگیری، تشخیصی و درمان سرطان است که در حوزه سلامت مردم و بیماران فعالیت های موثری دارد.

محمد اخلاقی؛ مدیرکل تأمین اجتماعی استان سمنان نیز آمادگی سازمان را برای همکاری همه جانبه با بنیاد راه آسمان اعلام نمود.

آقای اختری فر رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به امور بنیاد خیریه راه آسمان گفت: کار شما ، نظر لطف خداست.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان