“پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، همیار راه آسمان شدند”

پرسنل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در راه مهربانی و همدلی، همگام با بنیاد نیکوکاران راه آسمان شدند. به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان: [...]

پرسنل محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در راه مهربانی و همدلی، همگام با بنیاد نیکوکاران راه آسمان شدند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان: در جلسه تشکیل شده ِ ۱۳ آذر ماه ، طبق تفاهم نامه همکاری بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و بنیاد نیکوکاران راه آسمان اولین گام همکاری صورت گرفت.
در این تفاهم نامه ضمن همکاری در زمینه برگزاری برنامه های پیشگیرانه، بهره مندی از ظرفیت های اداره کل در حوزه سلامت، ترغیب و تشویق پرسنل در همراهی با اهداف راه آسمان نیز در نظر گرفته شده بود.
در همین راستا ، پرسنل نیک اندیش ِاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با واریز مبالغ ماهیانه ِ کسر از حقوق ، در درمان بیماران مبتلا به سرطان، همراه ِ بنیاد راه آسمان هستند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای