” بازدید اعضای کمیته فنی و مهندسی از مرکز درمانی نگین آزادی تهران “

این بازدید به منظور آشنایی با مرکز درمانی موفق کشور در حوزه سرطان و بازدید از بخش های رادیوتراپی و شیمی درمانی صورت گرفت. همچنین در نشستی که با حضور [...]

این بازدید به منظور آشنایی با مرکز درمانی موفق کشور در حوزه سرطان و بازدید از بخش های رادیوتراپی و شیمی درمانی صورت گرفت.

همچنین در نشستی که با حضور مدیرعامل بنیاد راه آسمان، تیم بازدید کننده و مدیرعامل مرکز درمانی نگین آزادی تهران تشکیل شد، در خصوص تعاملات فی ما بین و نحوه ارجاع بیماران تحت پوشش بنیاد راه آسمان و درمان آنان بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان