“اسکن موفق نوزاد نه ماهه در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان”

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان: ظهر ۲۴ دی ماه ، اسکن کلیه از نوزاد نه ماهه در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان انجام گرفت. والدین مهدیشهری این [...]

به گزارش روابط عمومی بنیاد راه آسمان: ظهر ۲۴ دی ماه ، اسکن کلیه از نوزاد نه ماهه در مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان انجام گرفت.
والدین مهدیشهری این نوزاد طی مصاحبه ای گفتند: وجود چنین مرکزی در سمنان باعث آسایش ما، سهولت در رفت و آمد و کاهش چشمگیر هزینه ها شده است.
پدر حلما، این نوزاد عزیز افزود: در کمترین زمان، خدمات عالی را دریافت کردیم و کمال سپاس را از پرسنل دلسوز و مسئولیت پذیر و بخصوص بانیان و خیرینی که در ساخت این مرکز همیاری داشتند ، داریم.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان