گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)

تبلیغات شهری ۴۳۰ متر مربع ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۳ عدد درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۳۵عدد

تبلیغات شهری ۴۳۰ متر مربع

ارسال پیام های اطلاع رسانی ۶۹۳ عدد

درج اخبار در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان ۳۵عدد

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان