گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان آذر (۹۹) ۲۹۵۸ نفر تعداد همیاران ۳ ماهه سوم (۹۹) ۳۱ نفر ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۸۲۴ ساعت

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان آذر (۹۹) ۲۹۵۸ نفر

تعداد همیاران ۳ ماهه سوم (۹۹) ۳۱ نفر

ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۸۲۴ ساعت

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان