گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹)

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۵۹۰ تعداد بیماران پذیرش شده ۳۸۲ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۵۹۰

تعداد بیماران پذیرش شده ۳۸۲

تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای