“تلفیق مهر با فرهنگ و هنر در راه آسمان…”

“تلفیق مهر با فرهنگ و هنر در راه آسمان…” جناب آقای محمد ابراهیم سهرابی (مجد) ؛ استاد شعر و خوشنویسی و نیز همیار محترم راه آسمان با اهدا ۵۰ جلد [...]

“تلفیق مهر با فرهنگ و هنر در راه آسمان…”

جناب آقای محمد ابراهیم سهرابی (مجد) ؛ استاد شعر و خوشنویسی و نیز همیار محترم راه آسمان با اهدا ۵۰ جلد از کتاب خویش” ناز قلم و ضرب المثل ها (قلمین نازی و ضرب المثلی) “به بنیاد، چرخه ی فرهنگ و ادب و تلفیق هنر و مهربانی را در راه آسمان جاری و ساری کردند.
با آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان