گزارش عملکرد واحد همیاران راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد ۹۹ ۲۹۲۷ نفر   تعداد همیاران ۳ ماهه اول ۹۹ ۴۱ نفر   ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۴۷۰/۳۵ ساعت  

تعداد کل همیاران از بدو فعالیت تا پایان خرداد ۹۹ ۲۹۲۷ نفر

 

تعداد همیاران ۳ ماهه اول ۹۹ ۴۱ نفر

 

ساعت فعالیت همیاران افتخاری ۴۷۰/۳۵ ساعت

 

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای