گزارش عملکرد مدیریت خدمات اجتماعی راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۳۵۳نفر   تعداد بیماران پذیرش شده تاکنون ۱۲۲نفر   خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۶۳۱/۲۲۲/۳۵۷ریال   سایر خدمات غیر نقدی ۱۲۶/۶۱۶/۵۰۰   ارائه خدمات [...]

تعداد کل بیماران پذیرش شده تاکنون ۳۵۳نفر

 

تعداد بیماران پذیرش شده تاکنون ۱۲۲نفر

 

خدمات مالی ( درمانی ) ۱/۶۳۱/۲۲۲/۳۵۷ریال

 

سایر خدمات غیر نقدی ۱۲۶/۶۱۶/۵۰۰

 

ارائه خدمات تجهیزات پزشکی ۱۵۵/۳۷۸/۷۴۹

 

خدمات حمایتی ۲۴۷/۹۴۰/۰۰۰

 

خدمات معیشتی ۱/۲۴۳/۸۱۹/۴۰۰

 

ارزش ریالی کلیه خدمات ارائه شده ۲/۶۴۳/۸۵۴/۴۰۶

 

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای