گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹)

تبلیغات شهری   ۱۱۰متر مربع   پمفلت های  آموزشی  ۵۴۰۰۰ برگ   ارسال پیام های اطلاع رسانی ۵۳۱۰ عدد   درج اخبار  در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان  ۳۵عدد    

تبلیغات شهری   ۱۱۰متر مربع

 

پمفلت های  آموزشی  ۵۴۰۰۰ برگ

 

ارسال پیام های اطلاع رسانی ۵۳۱۰ عدد

 

درج اخبار  در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان  ۳۵عدد

 

 

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای