گزارش عملکرد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان(۳ ماهه دوم سال ۱۳۹۹)

تبلیغات شهری   ۶۰ متر مربع   نشریه آموزشی  ۶۱۰۰۰ برگ   ارسال پیام های اطلاع رسانی ۳۳۰۴۹ عدد   درج اخبار و گزارشات تصویری در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان  [...]

تبلیغات شهری   ۶۰ متر مربع

 

نشریه آموزشی  ۶۱۰۰۰ برگ

 

ارسال پیام های اطلاع رسانی ۳۳۰۴۹ عدد

 

درج اخبار و گزارشات تصویری در سایت بنیاد نیکوکاران راه آسمان  ۵۹ عدد

 

 

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای