چرخه نوع دوستی، فرهنگ و ادب در راه آسمان با همیاری فرهیختگان ادامه دارد …

چرخه نوع دوستی، فرهنگ و ادب در راه آسمان با همیاری فرهیختگان ادامه دارد … سرکار خانم راحله غضبانی؛ شاعر عزیز و همیار محترم راه آسمان با اهدا مجموعه شعر [...]

چرخه نوع دوستی، فرهنگ و ادب در راه آسمان با همیاری فرهیختگان ادامه دارد …

سرکار خانم راحله غضبانی؛ شاعر عزیز و همیار محترم راه آسمان با اهدا مجموعه شعر های خویش در قالب سه کتاب به نام های؛ کوری، سرگیجه و شفق به بنیاد، چرخه ی فرهنگ و ادب و تلفیق هنر و مهربانی را در راه آسمان جاری و ساری کردند.
“با آرزوی سلامتی و موفقیت روز افزون”

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای