گزارش عملکرد مرکز پزشکی هسته ای راه آسمان(۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹)

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۳۶۴ تعداد بیماران پذیرش شده ۲۴۰ تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

جمع اسکن های پزشکی هسته ای ۳۶۴

تعداد بیماران پذیرش شده ۲۴۰

تمامی خدمات مرکز برای بیماران مبتلا به سرطان رایگان می باشد.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای