“سفره های آسمانی، فرهنگی نیک”

“سفره های آسمانی، فرهنگی نیک” در راستای همراهی و حمایت مردم عزیز از طرح سفره های آسمانی، خانواده شادروان مرحومه اشرف السادات حقیقت، مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بمنظور حمایت از بیماران [...]

“سفره های آسمانی، فرهنگی نیک”

در راستای همراهی و حمایت مردم عزیز از طرح سفره های آسمانی، خانواده شادروان مرحومه اشرف السادات حقیقت، مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بمنظور حمایت از بیماران مبتلا به سرطان ، به بنیاد نیکوکاران راه آسمان اهدا نمودند.
این اقدام خیرخواهانه به نیابت از هزینه اطعام آن مرحومه صورت گرفته است.
روحشان شاد.
به امید تأسی و پیروی دیگر مومنین از این اقدام خیرخواهانه و خردمندانه.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای