هنگامی که چرخه مهربانی در راه آسمان ادامه پیدا می کند…

هنگامی که چرخه مهربانی در راه آسمان ادامه پیدا می کند… همیاران همیشه همراه راه آسمان با کمک های مالی و معنوی خود همیشه، حمایت گر بیماران مبتلا به سرطان [...]

هنگامی که چرخه مهربانی در راه آسمان ادامه پیدا می کند…

همیاران همیشه همراه راه آسمان با کمک های مالی و معنوی خود همیشه، حمایت گر بیماران مبتلا به سرطان بوده و خواهند بود. و چه زیباست که این مهربانی ثمر و به گردشش ادامه دهد.
صبح امروز بیمار عزیز مبتلا که با حمایت شما عزیزان بهبود یافت ۱۰ کیلو گوشت قربانی را به بنیاد هدیه دادند تا این مهربانی همچنان در این راه آسمانی ادامه داشته باشد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

2دیدگاه

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای