“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی”

“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی” مشیت الهی بر آن شد، یکی از عزیزانمان که مبتلا به سرطان بود پس از تحمل بیماری، مدتی پیش از زمین [...]

“نذر قربانی روز عید قربان توسط همسر بیمار متوفی”

مشیت الهی بر آن شد، یکی از عزیزانمان که مبتلا به سرطان بود پس از تحمل بیماری، مدتی پیش از زمین خاکی پر بکشد.
همسر داغدار ایشان بمناسبت عید قربان و به ‌نیت آن مرحومه هزینه قربانی را به راه آسمان هدیه دادند تا حمایتی باشد برای سایر خانواده های عزیز تحت پوشش.
آرامش دل و بردباری، پاداش کار خیر خانواده ی داغدار و بهشت برین، جایگاه ابدی عزیز سفر کرده باد‌.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای