“نشست اعضای هیئت اجرایی بنیاد نیکوکاران راه آسمان دفتر شاهرود با معاونت درمان دانشگاه علوم…

“نشست اعضای هیئت اجرایی بنیاد نیکوکاران راه آسمان دفتر شاهرود با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی” به گزارش روابط عمومی بنیاد، دبیر کمیته اطلاع رسانی بیان کردند در این دیدار [...]

“نشست اعضای هیئت اجرایی بنیاد نیکوکاران راه آسمان دفتر شاهرود با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی”

به گزارش روابط عمومی بنیاد، دبیر کمیته اطلاع رسانی بیان کردند در این دیدار جناب آقای دکتر شیبانی درخصوص پیگیری امور تهیه دارو و درمان مبتلایان به سرطان تحت پوشش و اقدامات بنیاد در خصوص اهداف کلان زیربنایی تقدیر به عمل آوردند و قول مساعدت دانشگاه علوم پزشکی در زمینه دستیابی به این اهداف داده شد.
سپس دیداری با معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی صورت پذیرفت و راهکارهای سهولت دسترسی بیماران به دارو توسط بنیاد ،مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای