“جلسه آموزشی راه آسمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان”

“جلسه آموزشی راه آسمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان” در این جلسه که حدود ۱۵ نفر به صورت حضوری و سایر کارکنان کانون در شهرستان های [...]

“جلسه آموزشی راه آسمان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان”

در این جلسه که حدود ۱۵ نفر به صورت حضوری و سایر کارکنان کانون در شهرستان های استان که بصورت وبینار شرکت داشتند، ضمن‌ توزیع پمفلت های آموزشی و فرم های همیاری توسط خانم قدس؛ عضو امور اداری، خانم اعتمادی؛ دبیر کمیته آموزش و پیشگیری به معرفی راه آسمان پرداختند و خانم دکتر اقوامی؛ مدرس افتخاری بنیاد نیز ضمن تشریح بیماری کووید ۱۹، راههای پیشگیری و مواجه شدن با آن را توضیح دادند.
همچنین جناب آقای مهندس طوسی کارشناس بهداشت محیط، اصول و نکات بهداشتی و نحوه صحیح گند زدایی در محیط اداری را بیان کرد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای