” همکاری و تعامل موسسات خیریه با بنیاد نیکوکاران راه آسمان “

” همکاری و تعامل موسسات خیریه با بنیاد نیکوکاران راه آسمان ” اعضای موسسه خیریه مهرمادر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود با اعضای هیئت اجرایی بنیاد نیکوکاران راه آسمان دفتر [...]

” همکاری و تعامل موسسات خیریه با بنیاد نیکوکاران راه آسمان ”

اعضای موسسه خیریه مهرمادر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود با اعضای هیئت اجرایی بنیاد نیکوکاران راه آسمان دفتر شاهرود ملاقات کردند.
به گزارش روابط عمومی راه آسمان نمایندگی شاهرود، دبیر کمیته اطلاع رسانی بیان کردند: ملاقات در دفتر راه آسمان (شاهرود) به جهت تعامل و همکاری دوجانبه بین خیریه مهر مادر و بنیاد نیکوکاران راه آسمان (شاهرود) انجام شد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مشارکت و همکاری دو جانبه بنیاد و سایر موسسات خیریه موجب هم افزایی در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان خواهد شد.
ایشان از ظرفیت و پتانسیل نهادهای خیریه در افزایش سطح مشارکت مردم خبر داد و گفت: اعتماد سازی و ارائه عملکرد شفاف از نحوه فعالیت نه تنها موجب جذب مردم بلکه می تواند بستری مناسبی برای تقویت تعامل و جذب همکاری سایر موسسات با بنیاد نیکوکاران راه آسمان نمایندگی شاهرود باشد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای