“راه آسمان؛ تکه ای از بهشت بر زمین”

“تکه ای از بهشت” بخشی از صحبت های مادر عزیز مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد راجع به راه آسمان: اینجا جاییست از جنس آرامش … جایی که می توانم [...]

“تکه ای از بهشت”

بخشی از صحبت های مادر عزیز مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد راجع به راه آسمان:

اینجا جاییست از جنس آرامش … جایی که می توانم خودم را پیدا کنم … همان جایی که حالم را خوب می‌کند …. اینجا هر چی هست مهربانی ست … جایی که عطر گلهاش با دعای عزیزانمان عجین شده … اگر اینجا آمدی لحظه ای در حیاطش مکث کن حتما صدای بال فرشتگان زمینی را می‌شنوی در راه آسمان … اینجا تکه ای از بهشت است.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان