“انعکاس حمایت ورزشکاران بزرگ ملی از بچه های راه آسمان در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال”

“انعکاس حمایت ورزشکاران بزرگ ملی از بچه های راه آسمان در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال” بدنبال حضور بچه های عزیز راه آسمان در مراسم ورود کاپ جهانی بسکتبال به ایران [...]

“انعکاس حمایت ورزشکاران بزرگ ملی از بچه های راه آسمان در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال”

بدنبال حضور بچه های عزیز راه آسمان در مراسم ورود کاپ جهانی بسکتبال به ایران و حمایت کاپیتان و اعضا تیم ملی از کودکان مبتلا به سرطان راه آسمان، این خبر در سایت فدراسیون جهانی بسکتبال درج گردید.
به امید همراهی و همدلی بیشتر جامعه بزرگ ورزشی با اهداف بنیاد راه آسمان.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان