“سهم من به راه آسمان اندکی مهربانی…”

“سهم من به راه آسمان اندکی مهربانی…” در اقدامی زیبا، یکی از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد مبلغی را جهت کمک به همنوع خود و دیگر مبتلایان، پرداخت. [...]

“سهم من به راه آسمان اندکی مهربانی…”

در اقدامی زیبا، یکی از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش بنیاد مبلغی را جهت کمک به همنوع خود و دیگر مبتلایان، پرداخت.
این مرد بزرگوار گفت؛ می خواهم در راه آسمان سهمی داشته باشم.هر چند سهم من مبلغ ناچیزی است.

راه آسمان، راه گردش مهربانی‌

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان