“برگزاری اولین جلسه مدیریت توسعه مشارکتها بنیاد در سال ۹۹”

“برگزاری اولین جلسه مدیریت توسعه مشارکتها بنیاد در سال ۹۹” در این جلسه ضمن تأکید بر توزیع قلک های راه آسمان، تشریح و معرفی بنیاد به عموم مردم، سازمان ها [...]

“برگزاری اولین جلسه مدیریت توسعه مشارکتها بنیاد در سال ۹۹”

در این جلسه ضمن تأکید بر توزیع قلک های راه آسمان، تشریح و معرفی بنیاد به عموم مردم، سازمان ها و ادارات جهت آشنایی با فعالیت های آن، مقرر شد از همیاران عزیز دعوت به همکاری داوطلبانه شود.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل اره آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان