” پویش آثار دانش آموزان هدیه به مدافعان سلامت “

” پویش آثار دانش آموزان هدیه به مدافعان سلامت ” این پویش که با استقبال بینظیر دانش آموزان همراه بود، با همیاری انجمن علمی و آموزشی معلمان ابتدایی استان سمنان [...]

” پویش آثار دانش آموزان هدیه به مدافعان سلامت ”

این پویش که با استقبال بینظیر دانش آموزان همراه بود، با همیاری انجمن علمی و آموزشی معلمان ابتدایی استان سمنان و کمیته دانش آموزی راه آسمان برگزار شد. در این پویش دانش آموزان نقاشی، نامه، صدا و ویدیو خود را با موضوع ” حمایت از کادر درمانی مقابله کننده با کرونا” جهت تقدیر و هدیه به مدافعان سلامت ارسال کردند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان