“توزیع سبد های حمایتی ماه رمضان به خانواده های تحت پوشش بنیاد در سمنان”

“توزیع سبد های حمایتی ماه رمضان به خانواده های تحت پوشش بنیاد در سمنان” با مهربانی شما عزیزان، ماه رمضان خانواده های عزیز تحت پوشش بنیاد راه آسمان با لبخند [...]

“توزیع سبد های حمایتی ماه رمضان به خانواده های تحت پوشش بنیاد در سمنان”

با مهربانی شما عزیزان، ماه رمضان خانواده های عزیز تحت پوشش بنیاد راه آسمان با لبخند آغاز می شود.

دعای خیرشان بدرقه راهتان

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان