“تشکیل جلسه هیأت مدیره با حفظ نکات بهداشتی، جهت پیشبرد اهداف بنیاد”

“تشکیل جلسه هیأت مدیره با حفظ نکات بهداشتی، جهت پیشبرد اهداف بنیاد” در این جلسه در خصوص تأمین منابع مالی جهت خرید و تملک زمین مرکز جامع مبارزه با سرطان [...]

“تشکیل جلسه هیأت مدیره با حفظ نکات بهداشتی، جهت پیشبرد اهداف بنیاد”

در این جلسه در خصوص تأمین منابع مالی جهت خرید و تملک زمین مرکز جامع مبارزه با سرطان تصمیم گیری شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان