براستی بزرگی، به طول گذران عمر نیست، بلکه به عمق اندیشه پاک است!

براستی بزرگی، به طول گذران عمر نیست، بلکه به عمق اندیشه پاک است! پیرو درخواست مادری مبتلا به سرطان، آقای صدیقی؛ مدیر عامل بنیاد به مسئول کمیته دانش آموزی راه [...]

براستی بزرگی، به طول گذران عمر نیست، بلکه به عمق اندیشه پاک است!

پیرو درخواست مادری مبتلا به سرطان، آقای صدیقی؛ مدیر عامل بنیاد به مسئول کمیته دانش آموزی راه آسمان گفت: یک مادر عزیز مبتلا به سرطان و تحت پوشش بنیاد که در حال درمان هست، برای کار آموزشی فرزندش نیاز به گوشی اندروید دارد و تقاضا کرده برای وام معرفیش کنیم، قبل از معرفی، در گروه کمیته دانش آموزی راه آسمان نظر بچها را بپرس؟
در عرض چند دقیقه یکی از اعضا به ظاهر نوجوان ولی بزرگ قلب گفت گوشیم را می دهم به آن دانش آموز ولی اسم من را نگویید. ضمنا ۳۰۰ هزار تومان پول تو جیبی هایش را که جمع کرده بود را هم داده است.
خدایا این عزیزان بزرگ قلب چقدر مسئولیت ما را در راه آسان سنگین تر می کنند. تو خود یاریمان کن.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای