“اقدام ارزشمند کارکنان بزرگوار مرکز بهداشتی درمانی فریدون فامیلی”

“اقدام ارزشمند کارکنان بزرگوار مرکز بهداشتی درمانی فریدون فامیلی” در یک حرکت انسان دوستانه، پرسنل پر تلاش مرکز بهداشتی درمانی فریدون فامیلی پاداش خود را که بابت تلاش های شبانه [...]

“اقدام ارزشمند کارکنان بزرگوار مرکز بهداشتی درمانی فریدون فامیلی”

در یک حرکت انسان دوستانه، پرسنل پر تلاش مرکز بهداشتی درمانی فریدون فامیلی پاداش خود را که بابت تلاش های شبانه روزی در امر مبارزه با کرونا دریافت کرده بودند، به بنیاد راه آسمان اهدا کردند.
بنیاد راه آسمان ضمن تقدیر از زحمات با ارزش این عزیزان در حفظ سلامتی مردم، از این اقدام کریمانه، سپاسگزاری می نماید.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان