“اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد راه آسمان با حفظ رعایت نکات بهداشتی در سال ۹۹…

“اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد راه آسمان با حفظ رعایت نکات بهداشتی در سال ۹۹ ” در این جلسه در خصوص برنامه های عملیاتی سال جاری و همچنین استفاده حداکثری [...]

“اولین جلسه هیأت مدیره بنیاد راه آسمان با حفظ رعایت نکات بهداشتی در سال ۹۹ ”
در این جلسه در خصوص برنامه های عملیاتی سال جاری و همچنین استفاده حداکثری از فضای مجازی در فعالیتهای بنیاد تصمیم گیری شد.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان