“استمرار فعالیت های راه آسمان با رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از کرونا ویروس”

“اولین جلسه مدیرعامل راه آسمان با کارکنان بنیاد با حفظ رعایت نکات بهداشتی در سال ۹۹ ” در این جلسه آقای صدیقی ضمن تأکید بر خود مراقبتی، رعایت نکات بهداشتی [...]

“اولین جلسه مدیرعامل راه آسمان با کارکنان بنیاد با حفظ رعایت نکات بهداشتی در سال ۹۹ ”
در این جلسه آقای صدیقی ضمن تأکید بر خود مراقبتی، رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از کرونا ویروس به استمرار فعالیت های راه آسمان و کارکنان از طریق استفاده حداکثری از فضای مجازی را پیشنهاد نمودند. همچنین از کارکنان خواستند تا ایده های خلاقانه خود را در این امر ارائه نمایند.

” مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان “

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان