گزارش عملکرد واحدقلک راه آسمان درسال ۹۸

واحدقلک بنیاد نیکوکاران راه آسمان از واحدهای فعال درزمینه جمع آوری کمکهای جاری مردم استان سمنان است براساس گزارش مدیرواحدقلک آقای عباس وفا : درسال ۹۸ ازمجموع ۲,۹۷۰ عددقلک،حدودامبلغ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ [...]

واحدقلک بنیاد نیکوکاران راه آسمان از واحدهای فعال درزمینه جمع آوری کمکهای جاری مردم استان سمنان است
براساس گزارش مدیرواحدقلک آقای عباس وفا :
درسال ۹۸ ازمجموع ۲,۹۷۰ عددقلک،حدودامبلغ ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال صدقات مردمی جمع آوری شده است.
همچنین دراین مدت ۲۰۰۰ قلک مناسبتی و ۴۹۱ قلک رومیزی تحویل داده شده است.

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای