گزارش عملکردکمیته فنی ومهندسی بنیادراه آسمان درسال ۹۸

اهم فعالیتها در ۳ بخش: مرکزجامع امیدوسلامتی راه آسمان زمین اهدایی شهمیرزاد اموراجرایی دفاتر وساختمانهای دراختیار بنیاد فعالیتهای انجام شده درخصوص مرکزامید وسلامت بنیاد راه آسمان: تشکیل ۱۱ جلسه باحضورحداکثری [...]

اهم فعالیتها در ۳ بخش:

 • مرکزجامع امیدوسلامتی راه آسمان
 • زمین اهدایی شهمیرزاد
 • اموراجرایی دفاتر وساختمانهای دراختیار بنیاد
فعالیتهای انجام شده درخصوص مرکزامید وسلامت بنیاد راه آسمان:
 • تشکیل ۱۱ جلسه باحضورحداکثری اعضاء وپیشبرد مصوبه های آن طی صدها ساعت کارتخصصی وتیمی کامل شامل؛
 • – پیشبرد وتثبیت واگذاری زمین ۳ هکتاری
 • – تهیه نقشه های توپوگرافی ازسایت مرکزجامع
 • – آماده سازی ونهایی شدن نقشه های معماری (فاز ۱) مرکزجامع
 • – اجرای مطالعات ژنوتکنیک درسایت مرکزجامع
 • – پیشرفت آماده سازی محاسبات سازه مرکزجامع
فعالیتهای انجام گرفته درخصوص زمین اهدایی شهمیرزاد شامل؛
 • میخکوبی وفنس کشی زمین شهمیرزاد با هماهنگی اداره ثبت ومسکن وشهرزاری مهدیشهر
 • پیگیری واخذسندزمین اهدایی شهمیرزاد
 • پیگیری واحداث جاده ۸ متری (مصوب شده) درضلع جنوبی زمین شهمیرزاد
فعالیتهای انجام گرفته درخصوص دفاتر و ساختمانهای دراختیار بنیاد شامل؛
 • نگهداشت ساختمان مرکزپزشکی هسته ای
 • پیگیری مرمت وبازسازی دفتربنیادراه آسمان درشاهرود
 • مرمت بخشی ازساختمان واحدمدیریت توسعه مشارکتها وواحد قلک واقع دربلوار ولیعصر
 • احداث دوچشمه سرویس بهداشتی فرنگی درمرکز پزشکی هسته ای
 • نگهداشت وتعمیرات دفتر مرکزی بنیاد

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان