“جلسه کمیته فنی مهندسی بنیاد راه آسمان”

“جلسه کمیته فنی مهندسی بنیاد راه آسمان” این جلسه که با حضور تمامی اعضا، در محل سالن مرکز پزشکی هسته ای ( البته با رعایت شرایط بهداشتی و فاصله) تشکیل [...]

“جلسه کمیته فنی مهندسی بنیاد راه آسمان”

این جلسه که با حضور تمامی اعضا، در محل سالن مرکز پزشکی هسته ای ( البته با رعایت شرایط بهداشتی و فاصله) تشکیل شد، مرحله نهایی نقشه های معماری مجتمع امید و سلامتی راه آسمان ( مرکز جامع مبارزه با سرطان) توسط جناب دکتر مهدوی ارائه و تصویب گردید و برنامه زمانبندی سایر امور فنی مهندسی توسط مدیر محترم کمیته، جناب پروفسور خیرالدین تعیین شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای