“جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان مهدیشهر”

“جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان مهدیشهر” در این جلسه که حدود ۲۵ نفر حضور داشتند ضمن‌ توزیع پمفلت های آموزشی و فرم های همیاری توسط [...]

“جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان مهدیشهر”

در این جلسه که حدود ۲۵ نفر حضور داشتند ضمن‌ توزیع پمفلت های آموزشی و فرم های همیاری توسط خانم صفا؛ عضو افتخاری مدیریت توسعه مشارکتها، خانم دکتر اقوامی؛ مدرس افتخاری بنیاد نیز به معرفی راه آسمان و سپس سرطان های دستگاه گوارش(مری، معده، روده باریک، کبد، روده بزرگ، مقعد، لوزالمعده و کیسه صفرا)، عوامل خطر ساز، علائم، راههای پیشگیری و توصیه ضد سرطانی از آن پرداخت.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان