“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره نوسازی مدارس استان سمنان”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره نوسازی مدارس استان سمنان” ابتدا آقای اعتمادی؛ رییس محترم هیات مدیره بنیاد به معرفی راه آسمان پرداخت. سپس آقای دکتر یداللهی؛ مدرس [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره نوسازی مدارس استان سمنان”

ابتدا آقای اعتمادی؛ رییس محترم هیات مدیره بنیاد به معرفی راه آسمان پرداخت.
سپس آقای دکتر یداللهی؛ مدرس افتخاری بنیاد، سرطان های دستگاه گوارش، سرطان پروستات، علائم و راههای پیشگیری از آن را بیان کرد.
ضمن توزیع پمفلت های آموزشی، قلک های مناسبتی راه آسمان نیز توسط خانم موسوی؛ همیار افتخاری مدیریت توسعه مشارکتهای بنیاد، به علاقمندان داده شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان