“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره کل بهزیستی استان سمنان”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره کل بهزیستی استان سمنان” در این‌جلسه آموزشی که با حضور آقای ایزد پور؛مدیر کل محترم بهزیستی و خانم دکتر شاه حسینی؛ مدیر [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل اداره کل بهزیستی استان سمنان”

در این‌جلسه آموزشی که با حضور آقای ایزد پور؛مدیر کل محترم بهزیستی و خانم دکتر شاه حسینی؛ مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد، خانم اعتمادی؛ دبیر مدیریت سلامت به معرفی بنیاد راه آسمان و سرطان های خاص بانوان ‌پرداخت.
همچنین خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری بنیاد راههای تشخیص و پیشگیری به هنگام سرطان های شایع را بیان کرد.
در پایان غربالگری سرطان پستان نیز توسط ماما های افتخاری بنیاد خانم ها اعتمادی و کرمی برای پرسنل انجام شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان