” جشنواره تغذیه سالم دانش آموزی “

” جشنواره تغذیه سالم دانش آموزی ” پیرو آموزش های برگزار شده با عنوان؛ تغدیه و شیوه زندگی سالم برای ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد با تدریس [...]

” جشنواره تغذیه سالم دانش آموزی ”

پیرو آموزش های برگزار شده با عنوان؛ تغدیه و شیوه زندگی سالم برای ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد با تدریس خانم سلطانی؛ مدیر محترم انجمن علمی معلمان ابتدایی و عضو کمیته آموزش و پیشگیری بنیاد، جشنواره ی تغذیه سالم بمناسبت دهه فجر در دبستان دخترانه شاهد برگزار شد.
“سپاس از مدرسین محترم در آموزش و پرورش و مدیریت سلامت بنیاد راه آسمان”

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای