“ارائه آموزش هایی در حیطه کنترل و پیشگیری از سرطان در هفته آگاهی رسانی و…

“ارائه آموزش هایی در حیطه کنترل و پیشگیری از سرطان در هفته آگاهی رسانی و مبارزه با آن به دانش آموزان” در این ‌برنامه های آموزشی خانم‌‌ معمار عضو محترم [...]

“ارائه آموزش هایی در حیطه کنترل و پیشگیری از سرطان در هفته آگاهی رسانی و مبارزه با آن به دانش آموزان”

در این ‌برنامه های آموزشی خانم‌‌ معمار عضو محترم مدیریت سلامت بنیاد راه آسمان، راهکارهای مبارزه با افسردگی، راههای شادی و نشاط در نوجوانان، راههای پیشگیری از انواع خشونت،آشنایی با روشهای نه گفتن و تغذیه سالم را تشریح کرد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان