“جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره بنیاد راه آسمان و انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان…

“جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره بنیاد راه آسمان و انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش” این جلسه در خصوص زمینه همکاری های مشترک و رفاه هر چه بیشتر دو [...]

“جلسه مشترک اعضاء هیأت مدیره بنیاد راه آسمان و انجمن امداد بیماران مبتلا به سرطان کومش”

این جلسه در خصوص زمینه همکاری های مشترک و رفاه هر چه بیشتر دو مجموعه بحث و بررسی بعمل آمد و بر هم افزایی ظرفیت های مشرک تأکید و تصمیم گیری شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان