“برگزاری‌ جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل دانشگاه فرزانگان”

“برگزاری‌ جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل دانشگاه فرزانگان” ابتدا خانم اعتمادی؛ دبیر مدیریت سلامت و ماما افتخاری بنیاد، ضمن معرفی راه آسمان به آموزش پیشگیری از سرطان پستان و [...]

“برگزاری‌ جلسه آموزشی راه آسمان برای پرسنل دانشگاه فرزانگان”

ابتدا خانم اعتمادی؛ دبیر مدیریت سلامت و ماما افتخاری بنیاد، ضمن معرفی راه آسمان به آموزش پیشگیری از سرطان پستان و تغذیه سالم پرداخت.
سپس خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری راه آسمان، سرطان های شایع در ایران، راههای پیشگیری و غربالگری آن را بیان کرد.
در پایان ضمن معاینه پستان توسط خانم اعتمادی، قلک های مناسبتی بنیاد توسط خانم کاشی؛ عضو افتخاری مدیریت توسعه مشارکتها به علاقمندان داده شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان