هنری از جنس بخشندگی در نمایشگاه” اتفاق ۲”

هنری از جنس بخشندگی در نمایشگاه” اتفاق ۲” با حضور مشاور وزیر ارشاد نمایشگاه آثار بانوان شاهرودی با عنوان ” اتفاق۲” در بلوار کارگر، ” گالری سیب” اداره فرهنگ و [...]

هنری از جنس بخشندگی در نمایشگاه” اتفاق ۲”

با حضور مشاور وزیر ارشاد نمایشگاه آثار بانوان شاهرودی با عنوان ” اتفاق۲” در بلوار کارگر، ” گالری سیب” اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود گشایش یافت.
مرضیه جعفری هنرمند و کوهنورد شاهرودی عواید حاصل از فروش اثر نقاشی خود را در این نمایشگاه تقدیم بنیاد نیکوکاران راه آسمان نمود.

“روابط عمومی راه آسمان(شاهرود)”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان