“برگزاری جلسه آموزشی سلامت روان راه آسمان در کانون بازنشستگان”

“برگزاری جلسه آموزشی سلامت روان راه آسمان در کانون بازنشستگان” در این جلسه کنترل خشم و راههای آرام سازی توسط خانم علیمحمدی؛ روانشناس افتخاری بنیاد به حاضران آموزش داده شد. [...]

“برگزاری جلسه آموزشی سلامت روان راه آسمان در کانون بازنشستگان”

در این جلسه کنترل خشم و راههای آرام سازی توسط خانم علیمحمدی؛ روانشناس افتخاری بنیاد به حاضران آموزش داده شد.
در پایان قلک های مناسبتی راه آسمان توسط جناب آقای وفا؛ مدیر واحد قلک به علاقمندان داده شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان