“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در فرودگاه سمنان”

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در فرودگاه سمنان” در این جلسه ی آموزشی شرکت کنندگان با توضیحات آقای اعتمادی؛ رئیس هیات مدیره و خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری [...]

“برگزاری جلسه آموزشی راه آسمان در فرودگاه سمنان”

در این جلسه ی آموزشی شرکت کنندگان با توضیحات آقای اعتمادی؛ رئیس هیات مدیره و خانم دکتر علی نیا مقدم؛ مدرس افتخاری بنیاد راه آسمان ضمن آشنایی با اهداف بنیاد با بیماریهای دیابت و پای دیابتی، آنفولانزا و خود مراقبتی آشنا شدند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای