“گزارش عملکرد مدیریت سلامت راه آسمان درسه ماهه ی سوم سال ۹۸”

“گزارش عملکرد مدیریت سلامت راه آسمان درسه ماهه ی سوم امسال” در سه ماه سوم سال جاری ۳۱ جلسه آموزشی برای ۲۹۴۰ نفر از زنان خانه دار، اولیاء دانش آموزان، [...]

“گزارش عملکرد مدیریت سلامت راه آسمان درسه ماهه ی سوم امسال”

در سه ماه سوم سال جاری ۳۱ جلسه آموزشی برای ۲۹۴۰ نفر از زنان خانه دار، اولیاء دانش آموزان، کارکنان دولت، کارکنان صنایع، بازنشتگان و همیاران با مباحث؛ سرطان، راههای غربالگری و پیشگیری از آن همچنین سلامت روان تشکیل شد.
در این جلسات آموزشی ۳۵ نفر معاینه و غربالگری نیز شدند.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان