“راه آسمان، راهی برای آسمانی شدن” عنوان سرمقاله امروز روزنامه پیام به قلم استاد فرزامی…

“راه آسمان، راهی برای آسمانی شدن” عنوان سرمقاله امروز روزنامه پیام به قلم استاد فرزامی راد. در این سرمقاله استاد فرزامی راد ضمن پرداختن به پیشینه نیکوکاری در سمنان و [...]

“راه آسمان، راهی برای آسمانی شدن” عنوان سرمقاله امروز روزنامه پیام به قلم استاد فرزامی راد.

در این سرمقاله استاد فرزامی راد ضمن پرداختن به پیشینه نیکوکاری در سمنان و سبقه تاریخی این نهاد نیک در مردم اخلاق مدار سمنان، به تشریح برنامه های بنیاد نیکوکاران راه آسمان از جمله طرح سفره های آسمانی، طرح ضیافت، طرح بنرهای تبریک و تسلیت به جای تاج گل های گران قیمت که در بنیاد راه آسمان اجرا می شود پرداخته است.
نگارنده گرانمایه، مردم نیک اندیش را به همراهی با این حرکت خیرخواهانه فرهنگی ترغیب و تشویق نموده است.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان