“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان شرکت های شهرک صنعتی”

“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان شرکت های شهرک صنعتی” در این کارگاه آموزشی خانم اعتمادی ضمن معرفی راه آسمان، سرطان های پستان و دهانه رحم، راههای تشخیصی و غربالگری آن [...]

“برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان شرکت های شهرک صنعتی”

در این کارگاه آموزشی خانم اعتمادی ضمن معرفی راه آسمان، سرطان های پستان و دهانه رحم، راههای تشخیصی و غربالگری آن را بیان کرد.
در پایان معاینه نیز توسط ماماهای افتخاری بنیاد خانم ها؛ اعتمادی و کرمی انجام شد.

“مدیریت ارتباطات و امور بین الملل راه آسمان”

نظرتان را بنویسید

لطفا نامتان را بنویسید
لطفا نظرتان را بنویسید

مرکز پزشکی هسته‌ای
اینماد راه آسمان